top of page

 

 

י. שטבהולץ ושות' מספק ייעוץ מקיף לחברות מקומיות וזרות המעוניינות לנהל עסקים בארץ ובעולם. המשרד מספק ייעוץ משפטי לחברות - מהשלבים הראשוניים ועד לשלבים המתקדמים ביותר.


אנו מייעצים באופן שוטף ללקוחותינו בכל הנוגע להסכמים הנדרשים בניהול עסקיהם. השירותים כוללים:

 

  • יסוד ורישום חברות בארץ ובעולם, כולל הסכמי מייסדים ותכנון אסטרטגימשפטי ומיסויי.

  • ניהול משא ומתן ועריכת מגוון רב של הסכמים מסחריים והסדרים עסקיים ובכללם: שותפויות, הסכמי השקעה, שיתופי פעולה, מיזוגים ורכישות, מחקר ופיתוח, רישיונות, מכרזים, הסכמי מימון והסכמים נוספים.

  • ייעוץ משפטי ועסקי כללי על בסיס קבוע ורציף.

משפט מסחרי ודיני תאגידים​

bottom of page